Co je internet

Internet (zkratka ze slov interconnected networks) je globální systém, který slučuje uživatele z různých zařízení do jednoho celku. Jedná se o jedinečný lidský projekt z minulého století, který významně redefinoval celou elektronickou komunikaci. Internet si lze lépe představit jako pavučinu, kde vlákno je spojovacím prvkem a uzly vlákna jsou jednotliví uživatelé. 

Jedna ze známých definic internetu je ta, že se jedná o soustavu vzájemně propojených počítačů, které dovolují sdílet, komunikovat a přistupovat k obsahovaným informacím v rámci celé sítě neboli kyberprostoru.

Počítače v rámci kyberprostoru pracují jako servery. Takový server právě poskytuje klientovi (další funkce počítače) internetové služby. Funkcí serverů je tedy bezproblémový tok informací, dat na klientské vyžádání.   

Kde začíná historie internetu?

Vše začíná v historickém období známém jako tzv. studená válka. Americká armáda tehdy vznesla nárok na vytvoření vědeckého projektu na rychlou a bezpečnou komunikaci mezi jejími vládními složkami.

Tak se začíná vyvíjet prvotní síť ARPANET a jeho vývoj vrcholí na konci 60. let minulého století. V roce 1972 byl vyvinut základní komunikační protokol telnet a tento rok se považuje za velmi důležitý mezník pro další vývoj. Jen o 2 roky později se začíná poprvé využívat TCP. Za další 4 roky pak jeho specifikace – model TCP/IP.

V 80. letech se samostatně vyvíjí od ARPANETu specializovaná síť MILNET a mnoho dalších se též samostatně štěpí, jako např. USEnet či BITnet a rozvoj je v plném proudu.

Do tehdejšího Československa dorazil internet jen pro soukromé účely v roce 1991. Komerční sféra se u nás otevřela až v roce 1995. Připojení k internetu probíhalo výhradně jen přes modem, a to převážně za pomoci telefonní linky. Dnes je spíše v kurzu moderní bezdrátová technologie Wi-Fi.

Nejznámější služby systému internet?

Internet poskytuje několik velmi důležitých služeb. Asi tou nejvyužívanější a nejznámější je rozhraní WWW – kombinační mix grafiky, textu, multimédií a odkazů. Vyváženost takového rozhraní se mění podle aktuálního trendu. WWW je postaven na bázi protokolu HTTP či v lepším případe i na HTTPS.

WWW je tedy ustálená forma webových stránek a před jejich unikátní adresou jsou v internetu použita právě tyto 3 písmena. Samotný WWW byl vynalezen až na konci 80. let minulého století.

Mezi další základní služby internetu patří: