Internet

Internet (zkratka ze slov interconnected networks) je globální systém, který slučuje uživatele z různých zařízení do jednoho celku. Jedná se o jedinečný lidský projekt z minulého století, který významně redefinoval celou elektronickou komunikaci. Internet si lze lépe představit jako pavučinu, kde vlákno je spojovacím prvkem a uzly vlákna jsou jednotliví uživatelé. 

Jedná ze známých definic internetu je ta, že se jedná o soustavu vzájemně propojených počítačů, které dovolují sdílet, komunikovat a přistupovat k obsahovaným informacím v rámci celé sítě neboli kyberprostoru, jak je prostor internetu také lidem znám.

Počítače v rámci kyberprostoru pracují jako servery. A takový server právě poskytuje klientovi (další funkce počítače) internetové služby. Funkcí serverů je tedy bezproblémový tok informací neboli dat na klientské vyžádání.   

Kde začíná historie internetu?

Vše začíná v historickém období známém jako tzv. studená válka. Americká armáda tehdy vznesla nárok na vytvoření vědeckého projektu na rychlou a bezpečnou komunikaci mezi jejími vládními složkami.

Tak se začíná vyvíjet prvotní síť ARPANET a jeho vývoj vrcholí na konci 60. let minulého století. V roce 1972 byl vyvinut základní komunikační protokol telnet a tento rok se považuje za velmi důležitý mezník pro další vývoj. Jen o 2 roky později se začíná poprvé využívat TCP. Za další 4 roky jeho specifikace – model TCP/IP.

V 80. letech se samostatně vyvíjí od ARPANETu specializovaná síť MILNET a mnoho dalších se též samostatně štěpí, jako např. USEnet či BITnet a rozvoj je v plném proudu.

Do ČR (či tehdejšího Československa) dorazil internet jen pro soukromé účely v roce 1991. Komerční sféra se u nás otevřela až v roce 1995. Připojení k internetu probíhalo výhradně jen přes modem, a to převážně za pomoci telefonní linky. Dnes je spíše v kurzu moderní bezdrátová technologie Wi-Fi.

Nejznámější služby systému internet?

Internet poskytuje několik velmi důležitých služeb. Asi tou nejvíce využívanou a známou je rozhrání WWW – kombinační mix grafiky, textu, multimédií a odkazů. Vyváženost takového rozhraní se mění podle aktuálního trendu. WWW je postaven na bázi protokolu HTTP či v lepším případe i na HTTPS.

WWW je tedy ustálená forma webových stránek a před jejich unikátní adresou jsou v internetu použita právě tyto 3 písmena. Samotný WWW byl vynalezen až na konci 80. let minulého století.

Mezi další základní služby internetu patří: