Co je DNS

DNS (zkratka z anglického Domain Name System) je název pro systém, který převádí či tzv. překládá doménový název počítače na IP adresu a zase zpět na standardní jméno, které člověku lépe zapamatovatelnou informací. Protože počítače se mezi sebou v internetové síti vzájemně dorozumívají právě na bází číslicových IP adres.

DNS pracuje na v IT odvětví známém komunikačním principu klient-server. Klient odesílá svůj dotaz a server dává odpověď – vybírá příslušné informace z databáze hostitelů a následně předává zpět na stranu klienta. Pro správnou adresaci hostitelů v databázi vše funguje na bázi protokolu TCP/IP.

DNS je používán od roku 1984

Při změnách DNS serverových záznamů u domén probíhá replikační operace – replikace DNS, která může ve výjimečně dlouhých případech trvat i okolo 24 hodin neboli dokud není změna zjištěna i ostatními DNS servery.

Systém DNS vymyslel v polovině 80. let Paul Mockapetris. A praktickým dopadem pro počítačového uživatele je to, že místo 127.0.0.1 vidí např. www.sprava-site.eu, a ne dané číslo.

Servery DNS jsou také občas pokusem kybernetického útoku, ze strany crackerské internetové komunity. Útok je často veden na cache serveru za snahou přepsat daný záznam na falešný. Tolik v kyberprostoru nebezpečný pharming, je potom reálnou hrozbou pro nic netušícího uživatele.