Co je cache

Termín Cache (česky keš či také mezipaměť) je označení pro vyrovnávací paměť, v které jsou dočasně ukládána data, aby se rychleji načítala a zrychlil se tak jejich tok.

Hlavní smyslem cache je tedy značné urychlení přístupu k často používaným datům a snížení hardwarové (např. CPU) nebo softwarové (např. paměť pevného disku) zátěže, protože keš může být realizován pro oba dva typy.

Moderní webové prohlížeče používají vlastní cache (termín – browser cache), který je také podporován různými routery či proxy servery.

Cache je vždy umístěn mezi dvěma subsystémy (např. v situaci prohlížení webových stránek mezi uživatelem a serverem) s rozdílnou přenosovou rychlostí. Cache se poprvé použil na konci 60. let minulého století u sálových počítačů.