Co je to proxy server

Proxy server je důležitý počítačový program, který plní funkci komunikačního prostředníka mezi klientem a cílovým serverem. Proxy server překládá požadavky klienta vůči serveru, přebírá jeho odpověď, kterou zdárně doručuje zpět klientovi.

V praxi to může vypadat například tak, že klient vyšle svůj požadavek na cílový server pro zobrazení dané webové stránky a proxy server jí následně zkontroluje, zda její obsah nemá u sebe v cache neboli vyrovnávací paměti, a buď pošle klientovi zpět svou již z minula staženou kopii, nebo přímo aktuální stránku z Internetu.

Díky tomu, že proxy server si sám v tichosti ukládá tzv. kopie hojně navštěvovaných webových stránek, tak pomáhá zlepšit výkon samotných stránek.

Další cennou funkcí proxy serveru je i to, že může sloužit k odfiltrování reklamních bannerů či blokování webových stránek podle jejich podezřelého obsahu.

Dokonce i pro soukromé procházení na Internetové síti lze použít proxy, a to formou tzv. anonymního proxy serveru.