Co je to server

V IT oboru má slovo server dvojí zásadní význam. V tom prvním je server obecně jakýkoliv program, který klientovi poskytuje určitou službu. Příkladem takového programu je třeba:

poštovní server 
• proxy server
• databázový server

V tom druhém významu je serverem myšlen počítač, na kterém např. výše popisované služby úspěšně běží.

Počítače zamýšlené užít jako server by měly obsahovat výkonnější hardwarové komponenty, protože budou muset utáhnout mnohem obtížnější technické operace. Pro efektivnější zajištění vysoké dostupnosti se může použít speciálního úkonu tzv. clusteru.

Kde bývá server uložen?

Server je často uskladněn na místech s velmi omezeným přístupem. Takovému místu se poté odborně říká serverovna a do ní mají povolen přístup jen lidé, kteří se starají o pravidelný chod, správu serverů a monitoring serverů. 

Ve specializovaných serverovnách jsou jednotlivé servery metodicky uložené ve skříních, kterým se říká rack.

K tomu se váže pojem serverhosting, kdy se jedná o pokročilé IT profesní řešení pro uživatele a firmy, které pro svojí práci potřebují mít non-stop zajištěné například vysoké datové přenosy, maximální stabilitu a zabezpečení serveru.