Co je správa serveru

Správou serveru je myšlena odborná činnost profesionálních IT pracovníků, kteří pravidelně dohlížejí na správný chod a bezproblémovou funkci jim svěřených serverů.

Správa serverů se opravdu efektivně vyplatí především u firemních serverů, protože společnosti, které nechají své servery pod dohledem zkušených odborníku, tak mohou touto cestou významně ušetřit na vynaložených nákladech. 

Co si pod správou serveru přesně představit?

Mezi služby správy serverů patří například tyto činnosti:

• instalace či reinstalace serverů na platformách typu Linux či Windows
• konfigurace a neustálé monitorování chodu serveru
• instalace OS a nastavení a aktualizace příslušného softwarového vybavení podle typu zaměření daného serveru (např. poštovní, proxy nebo databázový server atd.) 
• fyzické zajištění umístění a zabezpečení serveru v profesionální serverovně, která je navržená dle podmínek technologického standardu Tier.
• kontrola diskového pole 
• pravidelné zálohování dat a jejich snadná obnovitelnost v co nejkratším možném čase
• zajištění vysoké dostupnosti
• sestavení, nákup či pronájem serveru
• pravidelné reporty o aktuálním stavu serveru a provedených činností ohledně jeho údržby
• vypracování Disaster Recovery
• zajištění odborné uživatelské a technické podpory (telefony, e-maily)

Rozsah a stupeň poskytovaných služeb, které se týkají správy serverů, zaleží na zvoleném typu serverhostingu.