Co je to technologický standard Tier

Technologický standard Tier je strategický a projektový plán, na jehož základě je zbudováno akreditované datacentrum.

Technologický standard TIER je celosvětově respektovaným řešením v oblasti kvalitní optimalizace jednotlivých datových center.

Podle organizace Uptime Institute, kteří jsou certifikačním orgánem Tier, jsou standardy center klasifikovány do 4 úrovní, kdy každá úroveň účelně definuje technickou vyspělost datového centra.

Tier 1

• Jediný napájecí zdroj a chlazení, žádný redundatní prvek. Dostupnost je 99, 67 % = 28,8 hodin ročně mimo provoz

Většinou se jedná o malou společnost, která používá IT čistě jen pro své podnikatelské účely a není na něm nijak kriticky závislá. Výhodou jsou nízké investiční náklady, ale při neočekávaném výpadku může být nepříjemně ohrožena.

Tier 2

• Jediný napájecí zdroj a chlazení, podpora redundance. Dostupnost je 99, 75 % = 22 hodin ročně mimo provoz

Serverovna pod záštitou technologického standardu Tier II může udělat krátkou plánovanou odstávku, a protože má redundantní prvky, tak i při neočekávaném výpadku může zajistit nepřerušený provoz.

Tier 3

• Záložní bezpečnostní systém, přítomno více aktivních napájecích a chladicích prvků. Dostupnost 99,982 % = 1,6 hodin ročně mimo provoz

Datacentra Tier III začleňují do své infrastruktury a topologie další úroveň bezpečnostních a záložních prvků. Velkou výhodou je to, že výměna a údržba serverovny může rychle a efektivně probíhat za plného chodu. Ale u technologického standaru Tier III je třeba již logicky počítat s velkou investiční částkou.

Tier 4

• Dle Uptime Institute max. zabezpečení s dostupností 99,99 % = 0,8 hodin ročně mimo provoz.

Pod touto akreditací je certifikováno jen pár nejnáročnějších datových center na světě. Zabezpečení a vysoká dostupnost je zde na své nejvyšší možné míře.