Co je to serverovna

Pojmem serverovna (datacentrum) se označují specializované klimatizované prostory, kde jsou bezpečně umístěny počítačové servery a další důležitá technologická zařízení.

Profesionální serverovna musí disponovat rychlým připojením do Internetové sítě a zálohovaným elektrickým napájením. Obecně by měly být veškeré parametry každé serverovny navrženy podle třídícího technologického standardu Tier.

Účelem každé jednotlivé serverovny je zajištění vždy stálého (to znamená dnem i nocí) a stabilního provozu všech technologií, které jsou v ní uloženy.

Čím se vyznačují kvalitní serverovny?

Pro dlouhodobě bezproblémové fungování serveroven by měly být splněny následující požadavky:

vysokorychlostní připojení do sítě Internet: Rychlé připojení je považováno za bezpodmínečný základ. Připojení by mělo být tzv. redundantní.

klimatizace: Neúnavně běžící servery neustále vytvářejí jisté množství energie neboli tepla, které je třeba držet na přijatelné hranici, kdy servery mohou fungovat. Správně nastavený klimatizační systém je dalším životně důležitým prvkem, bez kterého by se servery okamžitě přehřály a ukončily tak svou činnost.

elektrické napájení: Kvalitní zálohované elektrické napájení je alfou omegou. Každá profi serverovna musí být tzv. vždy ve střehu a mít vymyšlené alternativní řešení, kdyby nečekaně nastal např. výpadek elektřiny z elektrárny.

zdvojená podlaha: To je kvůli tomu, že kolikrát v rámci jedné serverovny je třeba rozvádět až tisíce kabelů. Zdvojená podlaha či někdy i strop jsou důmyslnými řešeními, jak veškeré kabelová spojení lépe organizovat a třídit.

zabezpečení objektu: Do serveroven většinou má přistup jen velmi omezený počet lidí. Veškeré příchody či odchody cizích osob by měly být neustále evidovány. Odcizení dat či jejich poškození na serverech by mohlo mít vážné následky, proto se na zabezpečení objektu používá více zabezpečujících kombinací, jako jsou např. dohledové kamery, systémy detekce pohybu osob, fyzická ostraha objektu apod.