Co je to redundance

Slovo redundance je z latinského redundare a znamená přetékat či přebývat. V IT problematice si slovo redundance přidržuje stejný významový obsah jako v jazyce – informační nadbytek.

Laicky řečeno tedy jde o situaci, kdy je použit jeden prvek více, než je nezbytně nutné.

Nejčastěji se s redundantními, tedy přebývajícími, nadbytečnými prvky lze setkat v databázi, kde redundance vzniká duplikováním už jednou nasbíraných dat a informací.

Takto vznikají nepřirozené duplicity neboli nepotřebná a často zbytečně rozsáhlá data, zápisy čísel, programů či kódů.

A kdy je redundance potřeba?

Například v profesionálně navržených serverovnách, které se řídí dle technologického standardu Tier, by měly být redundantní zdroje vždy přítomny, a to z toho důvodu, že v případě výpadku jednoho zdroje může vše dále běžet díky právě druhému (redundantnímu) zdroji.

Vysoká redundance může vést až k přetížení přenosových linek či databázových serverů. Proto by měl IT odborník vždy ohlídat hraniční kompromis mezi kvalitou zabezpečení přenosu dat.