Co je to outsourcing IT

Outsourcing IT je moderní termín pro svěření péče neboli správy o firemní výpočetní techniku do rukou externího specialistyIT oboru.

Outsourcing je společnostmi často využívaný prostředek. Díky němu vytěsní procesy, které pro svou činnost sice potřebují, ale kdyby se jimi musely samy zabývat, tak by je to významnou měrou brzdilo v rozvoji jejich hlavní obchodní činnosti.

V rámci outsourcingu se využívá také možnosti bodyshoppingu, což znamená dočasný pronájem IT specialisty na příslušnou činnost, jako např. správa databáze či serveru atd. Bodyshopping je v současnosti velmi oblíbenou nárazovou metodou pro malé i velké společnosti na poli IT.

Význam IT outsourcingu?

Outsourcing IT je jednou z nejčastějších forem outsourcingu, protože starost o IT/IS je poměrně náročná na lidské zdroje a má svá specifika, která lépe a daleko efektivněji zvládne specialista.

Takový IT specialista sníží provozní náklady společnosti, připraví optimální návrh sítě, zajistí přesnější plánování a hlavně přístup ke kvalitnějšímu technickému vybavení a zázemí. To vše je možné také díky znalostem soustavy rdoporučení v oblasti IT - celosvětově známé pod označením ITIL.

Profesionálové v oblasti IT outsourcingu obvykle poskytují garanci na snížení rizik ve formě SLA neboli vzájemně sjednaných smluvních podmínek mezi poskytovatelem outsourcingu a samotnou společnosti. Proto, jak má správně SLA vypadat se též využívá informačních znalosti z metodiky ITILu.