Co je ITIL

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je knižní souhrn těch nejlepších tzv. best-practice praktických postupů a zkušeností pro efektivní řízení práce a další rozvoj v oblasti IT. ITIL pomáhá plánovat a neustále zkvalitňovat složku firemních informačních technologií.

IT audity, které jsou základním předpokladem pro správné nasměrování IT procesů v jednotlivých firmách, by měly vycházet právě z výše uvedené koncepce ITIL. Dalším nesporným přínosem je také jednoznačná terminologie všech možných terminů, používaných a vyskytujících se v oblasti IT.

Historie ITILu a jeho dnešní podoba

Původní verze ITILu, která začala vznikat na konci 80. let minulého století ve Velké Británii, vyšla v podobě 31 knih. Na začátku nového milénia byla metodika ITIL znovu přepracována a vznikla tak jeho druhá verze (ITIL V2), která čítala už jen 7 knih. Od roku 2007 začala platit ITIL V3, třetí verze, která je celá podrobně napsána tentokrát už jen v 5 knihách.

Současný obsah 5 knih celosvětově uznávané metodiky ITIL má následující kostru:

ITIL je definován tak, aby byl zajištěn aktivní zákaznický přístup, a jde ruku v ruce se správně vyladěným SLA neboli garantovanou smlouvou pro danou firmu od jejich poskytovatele IT služeb.

Kromě jeho základní fyzické knižní formy je ITIL mezi lidmi dále šířen za pomoci optických disků, ale také i odborných IT konzultací a školení.