SLA

Pojem SLA (z anglického Service Level Agreement) je označení pro vzájemně vyjednané smluvní podmínky mezi poskytovatelem a firmou. Obsahem SLA je ujasnění o stupni, rozsahu a kvalitě poskytované služby.

V IT oboru jde o důležitou smluvní záležitost, která může předcházet případným nedorozuměním mezi oběma stranami. Správně definovaná smlouva je vždy základem pro úspěšné plnění zakázek.

V praxi tak SLA velice detailně popisuje věci jako např. způsob řešení uživatelské podpory, postupu práce při výjimečně krizových událostech, stanovení odpovědnosti za škodu, vysokou dostupnost, ztrátovost a poškození paketů atd., ale i přísné vymezení věci, co je a co není součástí např. poskytovaných cloudových služeb.

SLA by měla – nemusí to být pravidlem - obsahovat i malý slovníček, kde jsou transparentně vysvětleny používané technické termíny, které se ve smlouvě vyskytují.