Co je cloud computing

Cloud (anglicky mrak) neboli cloud computing je označení pro specializovanou internetovou službu, která je dostupná z jakéhokoli místa.

Princip tkví v tom, že poskytovatel cloudových služeb nabízí sdílení a používání všeho od infrastruktury IT (např. server, backup, firewally atd.), vývojové a aplikační platformy (např. databázový server) až po software (např. CRM systém, ERP systém, poštovní server atd.).

Uživatel si vybere nějakou službu, kterou prostřednictvím klientské aplikace používá vzdáleně na svém zařízení (tablet, notebook, smartphone nebo i počítač). Odpadá jakákoli instalace. Řada lidí tak ani netuší, že už dávnou využívají možnosti cloudu.

Krásným příkladem cloud computingu je poštovní klient ve webovém prohlížeči, jako je Seznam.cz či Gmail od Google.

První myšlenky ohledně cloudu se začaly rodit v hlavě amerického profesora Johna McCarthyho, a to se psal rok 1961. Samotný termín cloud computing se na širší veřejnosti objevil až v roce 1997.

Typy modelů pro nasazení cloudu

Model nasazení říká, jak je cloud provozovatelem poskytován.

Veřejný cloud – Jde o typ modelu, který volně k dispozici široké veřejnosti.
Privátní cloud - jde o soukromý cloud, který je provozován pouze pro privátní organizační účely.
Hybridní cloud – Jde o kombinaci možností veřejného a privátního cloudu v jednom konečném řešení.
Komunitní cloud – Jde o model, kde je infrastruktura cloudu sdílena mezi všemi organizacemi, které většinou spojuje stejný oborový zájem.

Distribuční modely cloud computingu

Distribuční model definuje to, co je v rámci služeb nabízeno. Jde o software či hardware, ale také může jít o kombinaci obojího.

IaaS – Poskytnutí infrastruktury jako služby.
PaaS – Poskytnutí prostředků a zázemí pro tvorbu a šíření webových aplikací a služeb na Internetu.
SaaS – Software jako služba. Uživatel si kupuje přístup k aplikacím, nikoliv aplikaci samotnou.
BaaS – Zálohování jako služba.
MaaS – Monitoring jako služba.
CaaS – Komunikace jako služba.

Čím je cloud pro firmy výhodný?

Tou nejhlavnější výhodou je to, že za pomocí cloud computingu odpadá starost o infrastrukturu firemního IT, kterou stačí vyřešit jen jednou na začátku.

Pro malé, střední, ale i začínající firmy, které s postupem času budou potřebovat spravovat stabilní komunikační a výpočetní infrastruktury, jde často o to nejlepší ekonomické řešení.

Starost o nákup nových serverů a migrace dat z těch starých může být lehce minulostí.

Další výhodou je dynamické přizpůsobení cloudu aktuálnímu momentu. Snížení či zvýšení počtu poštovních schránek je do pár minut hotové. I bezpečnost je na daleko větší úrovni, protože data bývají i několikanásobně zálohována.