Co je poštovní server?

Poštovní server (MTA neboli mail transfer agent) je specifický počítačový program, který úspěšně doručuje elektronickou poštu (e-maily) od jednoho klienta (počítače) k druhému.

Poštovní server nejčastěji běží jako démon, co naslouchá na portu TCP/25, ke kterému se připojuje buď poštovní klient či jiný vzdálený server, který zprávu předává dále.

Při hledání vzdáleného serveru, kam má být zpráva doručena, musí nastat vzájemná kooperace mezi poštovním serverem a systémem DNS.

Poštovní server může být různě nakonfigurován tak, aby bylo např. možné bezpečně určit, od koho má či nemá zprávy přijímat, tedy ochrana před nevyžádanou elektronickou poštou (spam).

Jedním z nejvíce používaných poštovních serverů, který jsou u mnoha lidí oblíben i pro svou spolehlivost, je Microsoft Exchange Server.

  • Chcete vědět, jak je těžké postavit si vlastní poštovní server? Na portálu ABClinuxu je dokonce o tom celý seriál!
  • Zajímá vás, jaké jsou kromě Microsoftu Exchange Serveru další možnosti? Podívejte se na Wiki.