Co je to migrace dat

Termín migrace se v IT světě používá pro označení operace, která kompletně přesouvá (migruje) data nějaké aplikace či dokonce data z celého diskového pole. Migraci dat je třeba udělat vždy v momentě, kdy firma (uživatel) přechází z jednoho informačního systému na nový a všechna důležitá data je potřeba rychle a bezpečně zmigrovat (např. při přechodu na nový účetní systém či změně operačního systému serverů)

Správně vedená migrace dat není vůbec snadným procesem, protože existují různé typy rizik, které jí mohou zkomplikovat, jako např. špatná propustnost diskových neboli špatně navržená architektura RAIDU či pomalý přenos v datové síti SAN, kdy svůj podíl na tom může mít i to, že není využíván Fibre Channel.

IT specialisté dovedou společnostem při velkých migračních projektech díky svým znalostem výrazně zkrátit čas dokončení a zlepšit nekonzistenci dat. Migraci také velice usnadní prvek virtualizace.

Jak vypadá standardní postup při migraci dat?

• Analýza rozsahu a formátu dat
• Analýza zdrojového a cílového zdroje
• Vytvoření pravidel migrace a struktury migrovaných dat
• Příprava prostředí, testování
• Zálohování starých dat
• Čištění dat
• Samotná migrace
• Kontrola a další testování