Co je diskové pole

Pod označením diskové pole se rozumí externí zařízení, které obsahuje jedno nebo více zkonsolidovaných diskových řadičů komunikujících s jednotlivými servery. Velmi populárním základem pro rychlou a bezpečnou komunikaci je Fibre Channel.

Fyzicky se diskové pole skládá z několika pevných disků, které jsou vzájemně propojené v odlišných modech. Pro server i klienta celé toto externí zařízení tvoří jeden disk.

Disková pole jsou ideálním kandidátem na post centrálního úložného prostředku každé firmy

K termínu diskové pole se váže důležitá zkratka RAID (Vícenásobné pole nezávislých disků), která jasně definuje tzv. technologické úrovně RAID popisující specifické metody zabezpečení dat a informací. 

Velké společnosti a korporace se bez diskových polí dnes jen stěží mohou při své práci obejít. Jde totiž o důležitou bezpečnost používaných dat a optimální využití kapacity.

Výhodou, která jasně mluví pro disková pole, je též vysoká dostupnost, která zásadním způsobem eliminuje možnost kritického výpadku daného firemního serveru.

Dalším kladem, který může značně uspořit firemní náklady pojící se k diskovému poli, je moderní trend virtualizace serveru či klonování disku.