Co je klonování disku

Klonování disku je proces, při kterém se veškerá data, operační systém a nainstalované aplikace z jednoho zdrojového disku tzv. klonují (kopírují) na disk nově určený jako cílový – říká se mu image disku.

Při klonování dochází k jevu, kdy se kopíruje bit po bitu v poměru 1:1. Cílem klonování je tedy praktické získání dvou identických pevných disků. Klonování se tak používá pro kompletní zálohování dat. Některé klonovací programy umožňují uložit i image disku do souboru.

Proč je dobré mít naklonovaný disk?

V případě nenadálého zhroucení kancelářského desktopu lze disk, který vzniknul procesem klonování, rychle vzít a použít jak disk záložního charakteru.

Také může nastat moment, kdy vedení firmy usoudí, že se pořídí disk nový a lepší a starý systém se bude dále používat i na novém disku.

Kopírovat data ručně je také možnost, ale značně zdlouhavá a tedy časově neefektivní, zato klonování disku vše značně urychlí.