Co je to vysoká dostupnost

Označením vysoká dostupnost (HA z anglického High Availability) je vyjádřeno procentuální číslo, které vyjadřuje pravděpodobnost toho, že systém/aplikace stabilně běží a vykonává stanovené funkce v daném časovém intervalu, což bývá zpravidla doba jednoho roku.

Jedná se o velmi důležitý údaj, protože podle různých nedávných studií a testů po celém světě vyšlo, že hlavním faktorem, který způsobuje nenadálý technický výpadek serveru, je hardware, a to až ve skoro 40 %!

Proto by každý server umístěný v serverovně by měl disponovat vysokou dostupností už ze samotného principu své provozuschopnosti.

Vysoká dostupnost jako účinné serverové řešení

Každá větší společnost, nemocnice, úřady nebo banky v dnešní době potřebují mít bezpečně ohlídanou vysokou dostupnost svých serverů, protože každý výpadek může přijít finančně velmi draho. 

Proto se často pojem vysoká dostupnost skloňuje s metodou clusterovaní, která pomáhá lépe optimalizovat non-stop životní běh jednotlivých serverů do jednoho účinného serverového řešení.

A na závěr ještě jedná zajímavá informace k dobru. Vysoká dostupnost, která činí minimálně 99,9% má v reálném životě představovat - podle technologického standardu Tier IV - technickou nedostupnost serveru po dobu: 8 hodin 45 minut a 58 vteřin za jeden rok svého provozu.

  • Chcete vědět více? Podívejte se i na Wikipedii.
  • O vysoké dostupnosti u virtuálních serveru si můžete více přečíst zde.