Co je cluster

Cluster neboli clustering (také známo pod slovem clusterování) je v IT označení pro seskupení volně vázaných serverů do unifikovaného serverového řešení. Propojeny jsou v rámci jedné počítačové sítě. Někdy se lze také u pojmu cluster setkat s termínem superpočítač.

Volně spolupracující servery jsou spojeny pod jeden, což má za následek větší zefektivnění serverových činností a výrazného urychlení přenosu dat mezi počítačem a úložným zařízením.

Dalším plusovým bodem clusteru je také větší rozložení zátěže, zajištění vysoké dostupnosti či možnosti paralelních výpočtů.

Kdy se cluster nejčastěji v praxi používá?

V momentě, kdy se nějaká společnost rozhodne provozovat náročné aplikace či služby, které mají běžet 365 dní v roce.

Jako ukázkový příklad použití clusterového řešení může posloužit služba internetového bankovnictví, poslání online SMS zpráv, simulace ve vývoji počasí apod.

Technika může selhat kdykoliv, a to ve výše nastíněných příkladech může znamenat také nemalé problémy a obrovskou finanční ztrátu, i kdyby mělo jít řádově jen o pár minut ve výpadku provozu serveru.

Cluster či clusterování je tedy spolehlivým a osvědčeným technologickým východiskem, které může hravě odstranit nejistotu – ohledně toho, kdyby server nenadále vypadl - a pot na čelech lidí ve vedení jednotlivých společností.