Co je backup

Anglický termín backup je výraz pro IT proces zálohování dat neboli to, že všechna důležitá data jsou zkopírována na záložní paměťové médium.

Zálohování dat může probíhat nepravidelně nebo pravidelně dle zálohovacího kalendáře.

Backup je velmi rychlou a praktickou formou, jak předejít ztrátě citlivých dat v důsledku selhání lidského faktoru, nelegálního hackingu, virového původu či katastrofického počínaní přírodního živlu.

Nenadálá ztráta dat je pro malé i velké firmy často nevyčíslitelnou škodou.

Backup by měl být klíčovou součástí Disaster Recovery plánu, protože jen pouhým obnovením dat ze zálohy (z backupu) nejsou vyřešeny komplexní procesy, jako je cluster či správná konfigurace databázového serveru.

Za účelem co nejlepší optimalizace backupu byly vyvinuty různé podpůrné techniky pro efektivnější manipulaci s daty jako např. komprese, šifrování, deduplikace, klonování nebo replikace.

Zajímavou alternativou ke klasicky vedenému zálohování je také služba BaaS.