Co je deduplikace

Deduplikace jednoduše a účinně zabraňuje ukládání duplicitních datových bloků, kterých je často v rámci jednoho úložiště více než 10 %.

S deduplikací se lze nejčastěji setkat při zálohování citlivých firemních dat a jejich následné obnově, protože deduplikovaná data lze jednodušeji replikovat. Proto bychom měli brát v potaz i budování Disaster Recovery.

Hlavním smyslem deduplikace je úspora místa na datovém úložišti, takže odpadá potřeba investovat do široké kapacity úložiště a náklady na chod jsou výrazně sníženy, což se týká výskytu menšího množství úložných systémů v serverovně.

Jak deduplikace funguje?

Technologický proces deduplikace funguje v praxi tak, že na centrálním uložišti jsou jednotlivé datové bloky, které jsou následovně porovnány s dalšími a při nalezení shody se uchovává pouze první datové řešení. Ostatní shodná data, která jsou svým způsobem redundantní, jsou poté smazána a nahrazena jen referenčním odkazem s informací, kde se originální data nacházejí.