Co je Disaster Recovery

Disaster Recovery (DR) je strategický záložní scénář, který leží tzv. v šuplíku pro možnost zajištění co nejrychlejší obnovy IT služeb v případě živelních pohrom, fatálního poškození HW/SW nebo v případě jiného typu selhání.

Taková nenadálá katastrofická událost, jako jsou v naší zemi např. povodně, může zčistajasna zničit veškerá důležitá podniková data.

Proto je dnes významným znakem dobré firemní kultury zálohování dat a jejich následná obnova. Ta se postupem času stala životně důležitým standardem pro stabilní chod firmy. Zapomínat by se nemělo ani na duplikaci zálohovaných dat a dále také na proces deduplikace či klonování disků.

Společnosti, které nemají vypracovaný rezervní Disaster Recovery plán, jsou vystaveny velkému ohrožení a možné ztrátě cenných dat a informací, které už nikdy nemusí získat zpět.

Co by měl Disaster Recovery zahrnovat?

Efektivní Disaster Recovery by mělo zahrnovat několik hlavních faktorů pro své konečné aplikační řešení:

downtime (dobu nečinnosti),
integritu dat
náklady
jednoduchost a bezpečnost

Disaster Recovery tedy odpovídá na otázky typu "z jakého úložiště bude obnova probíhat", "jak rychle to bude trvat" apod.

Disaster Recovery plán by měl být také pravidelně aktualizován a testován v reálném prostředí, protože nikdy nevíme, co se může stát.