Co je BaaS

BaaS (anglicky Backup as a Service) je cloudový distribuční model, který zajišťuje backup neboli zálohování dat a jejich případnou obnovu za pomoci již fungující a zavedené infrastruktury na straně poskytovatele.

BaaS je zajímavou a rychlou variantou standardního způsobu zálohování citlivých firemních dat pro zajištění komplexnějšího bezpečnostního stupně. BaaS tak může být snadno jednou z mnoha součástí vypracovaného plánu Disaster Recovery.

Výhodou BaaS je to, že záloha je vytvořena v jiné lokalitě, než je lokální záloha. V případě nenadálé havárie či katastrofy je riziko ztráty dat vysoce eliminováno.

Stejně jako ostatní cloudové služby, tak i u Baas by měla být uzavřena SLA mezi firmou a poskytovatelem.