Co je databázový server

Databázový server je důležitým úložištěm jednotlivě nashromážděných databází. Jedná se o počítač, na kterém je uložen databázový soubor a zároveň je zde non-stop spuštěn některý z databázových systémů, jako je např. MySQL, co zpracovávají a kontrolují veškerou další manipulaci s daty.

Z hlediska lepšího výkonu i zabezpečení se obecně doporučuje, aby databázový server běžel na samostatně vyhrazeném počítači, který je provozován jen výhradně pro účely databáze.

K takovému počítači by měl být omezen fyzický přístup, tedy nejlepším řešením je umístění do profesionální serverovny.

Dalším dobrým praktickým doporučením je zajištění bezpečnostního zálohování dat na počítači, který bude sloužit jako databázový server.