Co je databázový systém

Databázový systém je program, který se specializuje na efektivní ukládání, modifikaci a výběru velkého množství dat. Je prostředníkem mezi aplikační vrstvou a uloženými daty.

První databázové systémy se objevily na začátku 60. let minulého století. Tento systém je tvořeny ze dvou důležitých komponent, a to:

databáze
• systém řízení báze dat (DBMS podle anglického database management system)

Co by databázový systém měl umět?

Protože databázový systém musí dennodenně pracovat s opravdu početným skupenstvím perzistentních dat, tak na něj jsou kladeny jisté nároky, které by měl pro práci s daty snadno zvládat. Jako např.:

• podpora pro definice datového modelu (např. relační nebo logický)
• využití některého z jazyků (SQL, QBE atd.) vyšší úrovně pro manipulaci dat
• správu transakcí
• autentizaci uživatelů a autorizaci operací nad datami
• robustnost a zotavitelnost po chybách bez ztráty dat

Mezi takové známé databázové systémy neboli DBMS patří např. MySQL.