Co je databáze

Databáze je označení pro různá data či informace, která jsou pečlivě uložena na jistém paměťovém médiu.

Někdy se také lze setkat s termínem datová základna. V ještě širším pojetí je pod slovem databáze myšlen i nástroj, který s daty také pracuje.

Pro okamžitou a efektivní práci a další nutnou manipulaci s uloženými daty je potřeba mít databázový systém, který by měl v nejlepším možném případě běžet na databázovém serveru, výhradně sestaveném a nakonfigurovaném jen pro účely stacionárního provozu databáze.

Jeden z nejpoužívanějších moderních databázových systémů je MySQL.

Za historické předchůdce dnešních elektronických databází jsou považovány papírové kartotéky, u kterých veškerou činnost musel i leckdy zvládnout jen jediný člověk.

Pravidelně aktualizované databáze jsou dnes v 21. století na Internetu nutným předpokladem pro bezproblémový chod všech větších e-shopů. Hlavním smyslem a přínosem databáze je rychlost, spolehlivost, přístupnost a bezpečnost.