Počítačový virus

Počítačový virus je typ zákeřného programu složeného z kódu binární soustavy, který se sám replikuje a tím infikuje další programy kolem sebe.

Pointou virusu je to, že se šíří bez vědomí uživatele svého zařízení a má způsobit uživateli co největší škodu (např. mazání či blokování dat nebo krádež dat, což je vysoký stupeň kyberkriminality).

Pro počítačový virus se používá také označení malware, což je vžité označení pro škodlivý program.

Velice úzkou vazbu s termíny jako je malware či obecně počítačový vir má také termín hacker neboli persona, která počítačový vir dokáže mimo jiné naprogramovat.

Pro detekci a odstranění škodlivých virů je třeba, aby uživatel měl dobře nakonfigurovanou bránu firewall a měl nainstalovaný a aktualizovaný antivirový program.

Nejznámější typ počítačového viru?

Když pomineme trojského koně, protože ten spíš patří pod malware, tak nejrozšířenějším typem zákeřného počítačového viru je worm neboli počítačový červ.

Jedná se o velmi nebezpečný program, který si začne „žít vlastním životem“ na rozdíl od klasických virů, které se pouze tzv. usazují v zařízení a škodlivě infikují své prostředí.

Další druhy virů

Historie virů ve zkratce

Jedna z prvních akademických prací na téma počítačového viru spatřila světlo světa na konci 40. let minulého století. Autorem byl slavný John Von Neuman, kvůli koncepci Von Neumannův počítač.

Na přelomu 60. a 70. let se u sálových počítačů objevil slavný program jménem „králík“, který se sám od sebe klonoval a obsazoval systém, což mělo za neblahý následek klesající výkonnost počítače.

V roce 1981 se objevil ve volné síti vir jménem Elk Cloner, který byl vytvořen Richardem Skrentou. Byl to typ viru, který např. převracel obrazovku, nebo zobrazoval blikající text.