Worm

Anglický termín worm (přeloženo do češtiny jako počítačový červ) je vysoce nebezpečný a samostatně spustitelný program.

Worm není součástí jiných programů jako je případ počítačového viru, ani se nevydává za někoho jiného (specialita trojského koně), ale snaží se sám sebe dále replikovat v prostředí počítačových sítí, kterých si je sám vědom.

V praxi se zavedlo praktické rozdělení wormů podle jejich primárního výskytu a následného šíření na dva nejrozšířenější typy:

• poštovní worm neboli e-mailový červ
• síťový červ

Co worm dokáže v síti napáchat?

Mezi ty nejhorší možné scénáře, které počítačový červ dokáže udělat, tak patří např.:

• odstranění uložených souborů v zařízení
• skenování obsahu zařízení za účelem získání cenných osobních či firemních dat, což je označováno za projevy kyberkriminality.
backdoor, vytváření tzv. zadních vrátek

Ať už worm provozuje v síti jakoukoli činnost, tak vždy s sebou nese riziko sekundární efekt jako je např. to, že se rapidně sníží rychlost proudění dat v síti.

Krátká historie počítačových červů

Termín worm je odvozen z pera spisovatele Johna Brunnera a jeho knihy The Shockwawe Rider (v překladu: Jezdec na rázové vlně), kterou napsal v roce 1975 a děj byl viru, který vyřadil z provozu celosvětovou telefonní síť.

Historicky prvním počítačovým červem (rok 1988), který se šířil na internetu, se jmenoval červ Morris podle svého autora, třiadvacetiletého Roberta Morrise.

Za „The Great Worm“, (jak se dnes tomuto červu mezi hackery říká) Robert Morris vyfasoval tříletou podmínku a 400 hodin veřejně prospěšných prací a k tomu všemu ještě navrch pokutu 10 tisíc dolarů.