Co je trojský kůň

Trojský kůň (také se mu říká Trojan) je jedním z nejrozšířenějších typů malwaru, kdy se jedná o skrytou část programu (může se ale jednat i o samostatný program jako např. spořič obrazovky) nebo aplikace, která má v pozadí tajně provozovat svou sabotující čili škodlivou činnost.

Primárním úkolem trojského koně je vytvoření tzv. zadních vrátek neboli back door. Proto také název trojský kůň, který tak odkazuje na známou antickou legendu z Homérovy epické básně Ilias.

Trojský kůň se na rozdíl od klasických virů nedokáže sám od sebe replikovat, ale dnes již existují wormové, kteří trojské koně přenášejí dále, aniž by uživatel něco vůbec tušil, což se děje především u botnetu.

Další možností šíření trojského koně je ten, když je přidán do již vytvořené aplikace a takto modifikovaná verze je nabídnuta na tzv. warez serverech.

Jedni z nejvíce nebezpečných a obávaných trojanů jsou ti, kteří po svém spuštění začnou urychleně mazat vše, na co zrovna přijdou. Zde je dobré promyslet variantu backupu či mít někde vytvořenou image disku.

Jaké funkce může trojský kůň také mít?

Cracker, který trojského koně vytvořil, tak mu také dává specifické funkce, které má kůň vykonávat, jako jsou např.:

• Sniffing
• Keylogger
• Spyware
• DDoS

Nejlepší prevencí proti nebezpečnému řádění trojských koňů je dobře nakonfigurovaný Firewall a aktivně běžící antivirus.

To, že není radno sílu tohoto malwaru podceňovat dokazuje i fakt, že v roce 2015 stačily jen dva dny, aby trojský kůň napadl na sociální síti Facebook okolo 110 000 účtů.