Stealth vir

Slovo „stealth“ se dá přeložit jako nenápadný, tajný či lstivý. Tento typ virusu (také se dá označit za škodlivý malware) tedy má schopnost maskovat se a ukrývat tak svou zákeřnou činnost před antivirovým programem.

Chovají se tak, že v momentě, když si antivir vyžádá např. heuristickou analýzou čtení z pro něj podezřelého souboru, stealth vir jej okamžitě upraví, aby se soubor „tvářil“ jako v pořádku. Velice těžko se detekuje.