Co je dvojková soustava

Dvojková neboli binární soustava je číselná soustava, která pracuje pouze s dvěma základními stavebními prvky – 0 a 1.

Hlavní využití dvojkové soustavy je v digitálních systémech, protože dva výše uvedené symboly odpovídají dvěma rozdílným stavům elektrického obvodu (0 = vypnuto, 1 = zapnuto) a také se takto snadno vyjádřit stav logického výroku (1= pravda, 0 = nepravda) různých funkcí a obvodů.

Binární soustava se začala vyvíjet ke konci 19. století spolu s vývojem logiky. Na začátku minulého století deklaroval britský matematik Boole základní poučky pro práci s touto binární soustavou, které jsou platné až do dnešních dnů.

Jak probíhá zobrazení informace v počítači podle binární soustavy?

Dvojková číslice (0 nebo 1) je označena jako bit. Běžný postup při práci s počítačem je ten, že uživatel zadává čísla v desítkové soustavě, který počítač následně ihned převádí do binární soustavy, provádí výpočet a výsledek kóduje zpět uživateli. 

Exemplární příklad použití se děje u nahrávání na magnetickou pásku za účelem zálohování dat či vytváření dat na optické disky.