Co je optický disk

Optický disk je typ moderního paměťového média diskového tvaru. Uložení záznamu na médiu je docíleno za použití laserového paprsku a data jsou přenášena za pomocí binární soustavy.

Struktura média je složena ze základních tří vrstev: vrstva polykarbonátového substrátu, záznamová vrstva a odrazivá vrstva.

Nejčastěji se optické disky využívají jako přenosné nosiče softwarových produktů, hudby, počítačových her, filmů nebo u příležitosti zálohování dat.

Výhoda laserového paprsku je ta, že optické disky jsou poměrně dobře odolné vůči nežádoucím fyzickým otřesům a pádům. Mezi další přednosti patří např. snadná přenositelnost nebo relativně vysoká životnost.

Optické disky jsou koncipovány tak, aby byl vždy podporován jeden ze tří možných záznamů:

• pro čtení (např. CD-ROM)
• pro samotný záznam (např. CD-R)
• pro opětovné přepsání (např. CD-RW)

3 nejpoužívanější druhy optických disků

CD – zástupce tzv. první generace optických disků, kompaktní disk vynalezen pro praktické ukládání digitálních dat.

DVD - digitální optický nosič, který disponuje vyšší kapacitou pro uložený záznam než CD.

• Blu-Ray – tzv. třetí generace optických disků, která vylepšuje vlastnosti DVD.