Co je hacker

Hacker je osoba s dokonalou znalostí informačního systému, s nímž dokáže pracovat a přizpůsobovat ho podle svých potřeb. Občas se s ním setkáváme po pojmem geek - programátor a počítačový expert v jednom).

K termínu hacker se dost úzce váže i termín cracker neboli osoba, která se naprosto vědomě dopouští kyberkrimálních přečinů proti zákonu v kyberprostoru.  

V podstatě se jedná o hackera, který tzv. hackuje či spíše crackuje, tedy proniká do systému za účelem krádeže osobních dat. U takových datových informací, u kterých není proveden backup, může dojít k absolutní ztrátě.

Dříve se oba pojmy slévaly (především kvůli médiím) do jednoho termínu, nicméně tzv. etický hacker hledá jen limity a chyby, na které pak upozorní, aby mohly být odstraněny. Cracker si nechává získané informace jen pro sebe.  

Jaké jsou hlavní hackerské pomůcky?

Nejslavnější hackeři v historii počítačů

Jedním z nejznámějších hackerů na světě je američan Kevin Mitnick, který jako první ve velkém pracoval s technikou sociálního inženýrství a svou reputaci v hackerské komunitě si vytvořil při napichování telefonu neboli phreakingu.

Dalším známým hackerem je Robert Morris a jeho slavný červ Morris z roku 1988, za který byl i odsouzen k podmínce a veřejným pracím.