Pharming

Pharming (může být přeloženo jako farmaření) je kyberkriminální a profesionální podvodná technika, při které za pomoci Internetu dochází k získání důležitých osobních údajů pro další nelegální činnost útočníka (crackera).

Pharming je o něco mladší sourozenec další hojně využívané nelegální crackerské techniky phishingu neboli česky rhybaření.

Mezi nejslavnější celosvětové případy pharmingu patří např. přesměrování serverů jako je eBay či weather.com na falešné stránky, kde se do operačního systému poté pokoušel proniknout spyware.

Jakým stylem pharming funguje?

Princip tohoto speciálního kybernetického útoku je založen na napadení DNS a následném přepsání IP adresy.

V momentě, kdy se uživatel rozhodne přihlásit do svého bankovního účtu za pomoci webového rozhraní banky, tak je okamžitě přesměrován na falešnou stránku, která na první pohled může vypadat jako klasické webové rozhraní banky, na který je uživatel normálně zvyklý.

Uživatel je následně požádán o vyplnění hesla, pokud ho vyplní, tak zákeřný pharming byl úspěšně dokonán a útočník získává kompletní přístupové údaje a informace od uživatele.

  • Více o pojmu se dozvíte zde.
  • Pro další informace se podívejte i na stránky TrojanHelp.