Co je kyberkriminalita

Kyberkriminalita neboli počítačová kriminalita (IT Crime) je termín pro trestné činy, které se odehrávají v rámci celého kyberprostoru.

V praxi kyberkriminální činnost nejčastěji postihuje např. bankovní a e-mailové účty, kdy se útočník v prvním případě snaží zjistit heslo a v druhém může jít o krádež osobních dat, získání kontaktů pro následný spamming atd.

Kyber zločinci své nemorální (např. vydírání, dětská pornografie apod.) a nelegální (např. sabotáž firemního serveru apod.) konání také mohou často činit jen za zvláštním účelem nějaké osobní msty vůči jiné osobě či subjektu (např. rozchod, vyhazov z práce apod.).

V dnešní době, kdy počítač a připojení k internetu má skoro každý druh člověk na světě a nechává na internetu tzv. svou stopu a otisk, tak je kyberkriminální činnost ve své podstatě jednoduchá, a proto také rok od roku přibývá mnoho nových případů.

Kyberkriminální techniky

Cracker často používá pro úspěšné dosažení svých cílů různé specifické techniky a postupy, které se označují jako kybernetický útok. Mezi ty nejvíce známé metody způsobu hackerské práce patří:

• Brute force
• Sniffing
• Backdoor
• Keylogger
• Hoax
• Phishing
• Pharming

Specifické případy kyberkriminality

• Kybergrooming
• Kyberšikana
• Kyberstalking
• Warez

  • Další informace o aspektu kyberkriminality najdete na webu Masarykovy Univerzity v základech IT gramotnosti.
  • Wikipedie také píše o počítačové kriminalitě.