Co je brute force

Brute force neboli také brute attack (v českém překladu útok hrubou silou) je specifický druh primitivního (ale někdy i stále efektivní kyberkriminální techniky, protože někteří uživatele si volí velice triviální hesla) útoku realizovaný prolamovačem hesel, který by měl být součástí repertoáru alespoň každého trochu zručného hackera či crackera.

Brute force je v praxi často pokusem pro uhádnutí uživatele (user) a jeho hesla (password) bez jakékoliv znalosti základního šifrovacího klíče (použité písmena, číslice a symboly).

Útočník, který heslo takto prolomí, se často snaží v systému, e-mailu nebo bankovním účtu o nelegální krádež peněz či odcizení osobních dat.

Jak útok hrubou silou funguje?

Princip tkví v tom, že útok vedený hrubou silou postupně za sebou vytváří všechny možné kombinace z předem definovaných znaků a zkouší, zda nějaká takto vytvořená kombinace náhodou nesplňuje atributy hledaného hesla.

Brute attack je také v běžném procesu prolamování hesel nejednou kombinován s další metodou tzv. slovníkový útok.

Mezi další nebezpečné techniky, které crackeři při dychtivosti po získání koncového uživatelského hesla používají, tak patři také keylogger.

  • Odkaz na českou Wikipedii, kde se více řeší pojem Brute force.
  • Velice prakticky laděný článek o heslech a brute force na Security-Portal.cz