Prolamovače hesel

Prolamovače hesel (password crackers) jsou vůbec jedny z prvních programů, které byly hackery pro svou aktivitu tzv. hackingu - či spíše terminologicky přesnějším pojmu crackování - hesla ve své době používány.

Prolamovače hesel fungují na bázi dvou diametrálně odlišných přístupů k samotnému aktu prolomení, a to:

Brute force 
Slovníkový útok

V dnešním kyberprostoru je prolomování hesel poměrně velmi jednoduchou záležitostí, protože ve velmi účinné kombinaci vysoce výkonného hardwaru, účasti na specializovaném diskusním fórum a za pomocivolně dostupných programů, může i kyberkriminální zelenáč získat rychle nějaké ty první ostruhy.

Jaké jsou hlavní faktory pro rychlost prolamování hesel?

• typ prolamovaných dat
• rychlost počítače (CPU), na kterém prolamovač běží
• struktura prolamovaných dat či souboru
• umístění dat či souborů (např. LAN, Internet atd.)

Jedinou možností, jak takovýmto neúnavným prolamovačům hesel překazit jejich horoucnou činnost, je zvolení si hesla, které je poskládáno z různých znaků, číslic a symbolů, a to tak, že v konečném součtu půjde o nepřirozené slovo, obohacené o náhodné číselné a znakové atributy.