Co je to kyberprostor

Kyberprostor (do češtiny přejato z anglického Cyberspace) je označení pro virtuální realitu interaktivního počítačového světa. Laicky řečeno je kyberprostor veškerý Internet jako takový.

V nadsázce se dá i běžně setkat s tím, že kyberprostorem dnes rozumíme něco jako na způsob tzv. pátého dimenzionálního rozměru našeho lidského bytí ve vesmíru.

To, co má být hlavní devízou kyberprostoru je, že jednotlivý uživatelé internetové sítě mohou rychle a snadno spolu komunikovat, posílat si soubory či platit za smluvené obchody.

Např. takový cloud by bez kyberprostoru nemohl vůbec existovat, protože samotný princip cloudingu je založen na tom, že je k dispozici z jakéhokoli přístupového bodu.

Kriminalita je všude přítomná!

Kybeprostor má další velmi důležitou vlastnost, a to je anonymita (jako krásný příklad může posloužit anonymní režim proxy serveru), což hraje tzv. do karet kybernetickým zločinčům, crackerům.

Kyberkriminalita je tedy bohužel častým jevem sledovaným v kyberprostorovém prostředí.

Pod ní spadají zločiny páchané většinou samostatnými osobami (to je častý případ kybergroomingu) či celými organizacemi, které jsou různě provázané s lidmi z celého světa (častá forma cíleného kyberterorismu, ale také phishingových podvodných metod).