Warez

Warez je mnohokrát zmiňovaný slangový termín pro nelegální šíření autorských děl (hry, aplikace, filmy, hudba apod.) v kyberprostoru, protože nejčastěji se šíří za pomoci specifických internetových komunit (fóra a torrenty).

Lidé, kteří sdružují do těchto skupin, jsou běžně známí jako počítačoví piráti. Warez prostředí může mít pro někoho sice řadu výhod (např. nejnovější filmy ihned ke stažení), ale také jsou často velmi příznivým klimatem pro různé nebezpečné počítačové viry a především trojské koně, kterými cracker schválně tzv. zanáší nelegálně šířený software.

To je bohužel věc, kterou si příslušník warez fóra či komunity (tzv. warezák) ani často nemá ve své naivní důvěře možnost nijak zvlášť uvědomit.

V praxi to může vypadat tak, že ze stažené aplikace se naistaluje rootkit, který bude před detekujícím antivirem maskovat trojského koně, co vytvoří zadní vrátka v operačním systému warez uživatele.

A jaké je smýšlení warezových skupin?

Aktivní warez uživatelé většinou nemají z distribuci pirátského softwaru žádný finanční zisk, takže spíše než o peníze zde jde o rivalitu mezi jednotlivými skupinami.

Warez je ve vlastních řadách vnímán také jako prospěšná činnost, která má umožnit sdílet programy s lidmi, kteří z jakéhokoli důvodu nemají peníze na pořízení legálního softwarového produktu.

A co na to zákon v ČR?

V ČR je warez stahování autorských děl pro osobní potřebu považováno za legální akt, ale následné šíření bez povolení autorského subjektu je trestným činem, který může vyvrcholit až např. odnětím svobody po dobu 5 let.

U databází a obecně autorského softwaru se za porušení zákona považuje i jen samotná akce stažení pro vlastní potřeby. 

  • Pro více doplňujících informací využijte Wikipedii.