Kdo je to počítačový pirát

Počítačový pirát (název je symbolicky převzat od námořních pirátů, kteří přepadávají lodě v oceánech a mořích) osoba, která v rámci kyberprostoru výrazně napomáhá nelegálnímu šíření autorských děl (softwarové pirátství) mezi ostatní uživatele internetové sítě.

Tento pirátský software (kradený), se kterým počítačoví piráti dále pracují, je znám pod slangovým označením jako warez. To se pak nejčastěji děje za pomoci torrentu a speciálně moderovaných fór, kde warez komunita neboli kyberprostorový piráti scházejí.

Pod termín počítačového piráta lze zahrnout i osobu, nazývající sama sebe jako cracker, které primárně jde o proniknutí do počítačového systému, odcizení hesel a důležitých informací ze složek a databázového serveru, či právě o cracking jistého softwaru a jeho následnou pirátskou modifikaci pro šíření na příslušné warez scéně.

Někteří zdatní kybekriminální jedinci neboli pravověrní piráti si díky prodeji kradeného softwaru a aplikací mohou vydělat i velmi vysoké peníze