Software

Software neboli počítačový program je souhrnný pojem pro programové vybavení počítače a označuje se tím tzv. vše, co je v počítači jako virtuální či neviditelné. Opakem k softwaru je hardware – např. skříně neboli racky u serverů. Dá se říci, že software je takovým spojovacím mezičlánkem mezi koncovým uživatelem a fyzicky přítomným hardwarem.

Veškerý software v počítači se ukládá na předem vybrané paměťové médium a dále se přenášet díky různým paměťovým kartám či flash disků.

Software se dále v kontextu jeho smyslu a činnosti dělí na aplikační (hry, antiviry, kalendář, kalkulačka atd.) a systémový (např. operační systém nebo to může být i databáze, která funguje na čistě jí vyhrazeném serveru).

A tvorba jakéhokoli druhu softwaru (aplikačního či systémového) je považována za autorské dílo, za které příslušný uživatel, jenž chce mít legitimní licenci k danému dílu, zaplatit. Nelegálně šířenému softwaru v rámci kyberprostoru se říká warez

Zabezpečení softwaru = cenná data v 100% bezpečí!

Protože velké firmy využívají mnoho softwarových řešení a většinou nemají nikoho, kdo by jim v tom udělal pořádek a řád, tak si najímají IT pracovníky na správu licencí pro jejich kompletně používaný informační systém.

Tyto IT odborníci také mohou dohlížet na to, zda jsou všechny nainstalované programy v naprostém pořádku, bez např. utajeného trojského koně či worma.

V dnešní době je také dost často využívaná varianta pronájmu dobře vytvořené softwarové aplikace (SaaS) pro soukromé či obchodné firemní účely.

Pro větší pracovní i časovou efektivitu a úsporu je softwarová aplikace v cloudu daleko lepším řešením než jen čistě samotný proces aplikační virtualizace či vůbec tvorby softwaru tzv. na míru.