Co je to SaaS

SaaS (anglicky Software as a Service) je distribuční cloudový model, kdy poskytovatel umožňuje pronájem již jednou vytvořené aplikace (na rozdíl od modelu PaaS, kde si uživatel aplikaci vytváří sám a je mu poskytnuto modelem jen zázemí). Nejčastěji se využívá pro firemní účely.

V případě zkratky SaaS jde o tzv. softwarový hosting, kdy uživatel či firmy neřeší žádné licence ani nákup technického vybavení. Často odpadá i samotný instalační proces a pro plnohodnotné použití aplikace stačí jen webový prohlížeč.

Mezi příklady často využívaných SaaS aplikací patří intranety, databázové systémy nebo CRM systémy.

Služba je většinou firmě či uživateli dodána na podkladě uzavření smlouvy, která obsahuje i SLA. První zmínky o řešení SaaS spadají do roku 1999.

Jaké jsou klady SaaS distribučního modelu?

Na první pohled snadno viditelným kladem je častá aktualizace neboli vylepšování pronajímaného softwaru, takže firmy dostávají do rukou aplikace bez dodatečných nákladů. S tím jde ruku v roce i technická podpora.

Další velkou předností je i kupříkladu to, že de facto uživatel poskytovateli platí, jen když pronajímaný software využívá.

Model SaaS je tedy ekonomicky výhodnější zejména pro malé a středně velké firmy, které místo nákupu drahých softwarových licencí mají aplikační řešení na míru.