Co je to počítačový program

Počítačový program je zdrojový kód neboli tzv. zdroják sepsaný programátorem v programovacím jazyce. V dalším kroku je tento základní skelet počítačového programu tzv. oblečen do grafické podoby pro běžné uživatele.

Programu, jehož primární funkcí je zefektivňování jakékoliv vykonávané lidské práce, se říká obecně software. Ten se dále může dělit na systémový software, který obstarává důležité operace počítače v rámci jeho informačního systému a aplikační software, kde se jedná o všechny další programy, které uživatel využívá pro svojí činnost.

U aplikačních počítačových programů neboli softwarových aplikací je dobré udržovat a vést správu licencí. Tato licenční správa veškerého používaného firemního softwaru velice usnadňuje orientaci a přístupnost. Velkým i malým firmám navíc lze jen doporučit i správu koncových uživatelských stanic neboli správu počítačů v rukou specializovaných IT odborníků.

Přístupnost počítačových programů a možné hrozby!

K samotné programové přístupnosti se váže další specifické dělení. Některé počítačové programy mohou být lidem dostupné na bázi open source, freeware, či shareware.

Z toho zřejmě v dnešní době je nejvíce zajímavý první zmiňovaný open source, kdy je vývoj programu volně v rukou jakéhokoli iniciativního programátora a vývojáře. V ruku v ruce open source trendu jde i cloudový model Saas, kdy se jedná o pronájem počítačových programů dalším subjektům.

Velkou hrozbou pro správný chod a dobrou funkcionalitu softwaru jsou tzv. červi neboli wormové. Tyto škodlivé počítačové viry jsou noční můrou každého programátora, protože vše může dojít až do té fáze, že z uživatelské stanice se stane zombie počítač.

Ale zřejmě nejhorší možnou variantou napadení softwarového řešení, tak je hrozba XSS a typ útoku persisent, který natvrdo provádí přepis zdrojového kódu.

  • Pro další infromace o hesle se podívejte sem.
  • A jak je to s pojmem počítačový program a právním vymezením? Podívejte se na epravo.cz.