Open source

Open source je označení pro programy, které lze bezplatně používat, volně šířit mezi uživateli a především dále vylepšovat či jinak upravovat. To vychází z principu, že open source program dává dalším případným vývojářům veřejně k dispozici svůj zdrojový kód.

To přináší mnoho zajímavých výhod, protože poskytnutý kód může každý studovat a upozornit primárního vývojáře na bezpečnostní rizika obsažená v kódu a předejít tak rizikům napadení např. ze strany crackerů.

Protože kolem fenoménu open source se točí velká komunita lidí z celého světa, tak jsou případné chyby i rychleji opraveny než v případě uzavřených komerčních programů.

Open source je tak produktem vývojářů a dobrovolníků, kteří se často podílejí na vypracování softwaru, který může dosahovat na stejné kvalitativní úrovně, jaké koncovému uživateli avizují i placené softwarové varianty.

K nejznámějším a zároveň nejrozšířenějším open source je například operační systém Linux, skriptovací jazyk PHP a databáze MySQL nebo redakční systém WordPress.