Co je to rack

Rack je speciální systém pro montáž a propojování jednotlivých serverových komponent do jedné perfektně uspořádané struktury, kterou lze rychle a jednoduše připojit do elektrické a datové sítě. 

Kromě využití v IT se s racky lze setkat i zvukových aparatur nebo v telekomunikacích, kde se rackové řešení začalo vůbec poprvé uplatňovat v praxi.

Kromě přehlednosti, ucelenosti a jisté eleganci vyústění jednotlivých kabelových rozvodů, je rack také hojně využíván a oblíben především proto, že vše efektivně „stlačí“ na co nejmenší možnou plochu, která je ohraničená daným rámem tzv. rackové skříně.

Racková skříň je ocelová konstrukce s přesně danými rozměrovými parametry (každý výrobce je dělá podle sebe), která je většinou tvořená dvěma plochými kolejnicemi.

Ve svislém směru je racková skříň (taky se někdy používá slova – rack case) roztříděna na malé jednotky, kterým se říká rack unit (U). Pronájem těchto skříní se označuje jako rack housing