Kyberšikana

Kyberšikana (z anglického cyberbullying) je specifický druh šikany, která je pachatelem na své nebohé oběti provozována za pomoci moderních elektronických technologií (např. e-maily, mobily, sociální sítě, webkamery či chatovací služby), napříč kyberprostorovým prostředím.

Kyberšikana je považovaná za kyberkrminální čin, který je např. v USA ustanoven jako těžký federální zločin a mnoha dalších zemích takto postupně upravuje své zákony a bezpečnostní opatření pro důsledné eliminování tohoto kyberkriminálního jevu.

Typický projev kyberšikany je ten, že pachatel soustavně obtěžuje, ponižuje, vydírá a uráží svou oběť. Kyberšikana tak doplňuje kybergrooming, který přesně ve své pozdější fázi využívá těchto typických projevů.

Kdo je osoba, která prvozuje kyberšikanu?

Člověk provozující kyberšikanu je často sám o sobě společensky frustrovaným jedincem a výjimkou není ani psychická labilita a emoční rozkolísanost ve vědomí pachatele. Věk ani pohlaví zde nehrají hlavní roli.  

Častým důvodem pro spuštění šikany může být kromě psychické poruchy jedince i moment závisti, nevybouřené agrese z rodinného prostředí, či pomsta za něco, z čeho si šikanující jedinec přijde sám před sebou ponížen.

Šikanující člověk se dá v mnoha případech označit i jako kyberstalker, protože svou obět neustále tzv. loví (stalkuje) v kyberprostoru, aby věděl, co na ní může použít, čím hrozit či prostě měl kontrolu, co jeho oběť v čase na Internetu dělá.