Kdo je to kyberstalker

Kyberstalker je označení pro člověka (muž i žena), který se za pomocí moderních technologii (mobily a Internet) tzv. pořádá hon na cílenou osobu z nějakého svého čistě osobního důvodu (nejčastěji je to pomstychtivá reakce na bývalého partnera, který si dovolil rozejít se s pachatelem).

Kyberstalker tak v praxi neustále tzv. loví v internetových vodách to, kde se jeho oběť právě pohybuje, aby jí mohl mít tzv. stále na očích. Toto je jedna z mnoha činností kyberstalkera, který se věnuje kyberstalkingu.  

V mírně variantě se může kyberstalker projevovat jen jako tzv. nevinný slídil, který se snaží jen detekovat pohyby své oběti, aniž by jí chtěl nějak urážet, provokovat či škodit, což nesnižuje míru toho, že se stále jedná o závažný projev kyberprostorové kybekriminality.

A v té nejhorší možné variantě je kyberstalkerem protřelý hacker, který neváhá klidně použít pro své blahé potěšení i různé nebezpečné počítačové viry, trojské koně a síťové červy, jenž mají destruovat data v oběti PC či může dokonce dojít i na fyzické zničení serveru nebo periferie