Periferie

Slovem periferie označujeme technologická zařízení, která se připojují k počítači a pomáhají výrazně tak rozšiřovat jeho možnosti. Takové zařízení není přímou součástí počítače.

Jednotlivé periferie jsou k počítači připojovány za podpory různých dalších pomocných rozhraní a individuálních konektorů.

Základní třídění periferie je na:

vstupní (např. tiskárna, monitor, reproduktor nebo sluchátka)
výstupní (např. klávesnice, myš, mikrofon, webová kamera)
kombinace vstupní/výstupní (např. síťová karta, USB flash disk, zvuková karta)

Proto, aby periferie vždy fungovali přesně a spolehlivě, se provádí důležitá činnost, která je známá pod termínem profylaxe.

Některé společnosti, které dělají IT outsourcing, mohou starost a následnou údržbu periferie nabízet také pod správou koncových stanic.