Co je to správa koncových stanic

Označení koncová stanice v IT oblasti původně znamenalo jen čistě stolní počítač (desktop), ale s neustálým dalším rozvojem na tomto poli, je dnes nutné pod pojem koncová stanice zahrnout i jiná zařízení, jako je např. mobilní telefon, tablet či notebook.

Správou koncových stanic se tedy rozumí většinou IT outsourcingové služby, kdy poskytovatel těchto služeb se stará o stabilní provoz koncových stanic, které jsou mu ke správě svěřeny.

V praxi se provozovatel mimo správy ohledně koncových stanic také často stará o komplexnější údržbu a chod počítačových periferií (tiskárny, scannery, faxy atd.). Pod správu koncových stanic mohou např. spadat následující činnosti:

• instalace či reinstalace softwarových aplikací
• aktualizace SW
• evidence HW a SW
• správa síťových služeb
• nastavení brány Firewallantivirový program
profylaktická kontrola a údržba zařízení
• uživatelské proškolení
• technická podpora
• kontrola chování na Internetu
• ochrana portů
• šifrování uložených dat a šifrování dat, která jsou kopírována mimo koncovou stanici (např. USB zařízení)