Co je to profylaxe

Profylaxe je původem slovo známé ze starověké řečtiny, které znamená doslova – předsunutá hlídka. V dnešní době je termín profylaxe modifikován do specifičtějšího významu, a to služby kompletního vyčistění počítače a jeho příslušenství.

Profylaxe také v praxi znamená nejen čistění, ale i preventivní kontrolu a prohlídku veškeré kancelářské techniky, kterou daná firma dennodenně využívá a disponuje (což často znamená velké zanesení prachem), a také vždy provedení funkčních zkoušek u věcí jako jsou např. záložní zdroje napájení atd. 

Profylaktická činnost se tedy svým způsobem spadá i pod správu koncových stanic

Pravidelné vyčištění počítače šetří firemní náklady

Hlavním důsledkem profylaxe, je zajistit stabilní běh veškeré výpočetní a kancelářské techniky, kdy odborný technik provádí čistění za použití speciálních čistících a hygienických přípravků a nástrojů.

Mnoho lidí či firem otázku profylaxe stále podceňuje a zanedbává (utřít hadříkem s vodou monitor totiž opravdu nestačí), ale přitom pravidelnou kontrolou a údržbou jednotlivých firemních počítačů, notebooků, serverů, laserových či inkoustových tiskáren, scannerů, tabletů, telefonů, faxů, ale i paměťových médií, se dá prodloužit životnost a funkčnost těchto zařízení až i o několik desítek let.

Technická zařízení, která z dlouhodobějšího časového horizontu nejsou trvale udržovány v čistém stavu, jsou daleko náchylnější k drobným závadám, které následně mohou přerůstat k stále větším poruchám či totální destrukci daného zařízení.